Nu när jag har fått en funktionsnedsättning p g av att jag inte kan äta gapa på vanligt sätt så ville jag ta en sjuk- och olycksfallsförsäkring för att känna mig trygg fram över. Men det går inte om man är som jag 76 år, dom flesta försäkringbolag har bara upp till 67 år. Va? 

Men jag då? Ska vi som är 67+ inte få känna oss trygga om vi råkar få en funktionsnedsättning? Hur tänks det? 

Varför överhuvudtaget sätta en åldersgräns? Även gamla blir sjuka och kan behöva vård.