Vinkorkar kan ibland vara stört omöjligt att rubba trots bra korkskruvar men om man håller flaskhalsen under rinnande hett vatten en stund brukar det gå lättare eftersom glaset vidgar sig.