Läser rubrik idag: "”Träffa inga andra som du inte bor med”.

Min kommentar: Kanske blir det det bästa för ett tag fram över. Med eller utan spruta. Folk som fått sina sprutor ser det som fritt fram att krama sina barn och barnbarn. Fel, tycker jag. Det blir smittspridning igen eftersom även barn bär på smitta, vad som framkommit.