Läser idag: "”Som programledare på SVT har Pernilla Wahlgren en karensperiod för kommersiella arbeten. Den gäller fyra veckor före premiären och två veckor efter sista sändningen".

Pernilla Wahlgren

Min kommentar: Hur ska Pernilla kunna hålla detta hon som är så glad för sin mobil och sitt Instagram där hon lägger ut så mycket varje dag? Hur kommer hon att må under dessa sex veckor?

Den som kommer att glädjas är Bauer, han gillar inte att hon lägger så mycket tid i mobilen.