Läser idag: "Eva, 59, har sökt över 500 jobb". 

Min kommentar: I den åldern är man uträknad. När jag själv blev arbetslös vid 46 års ålder var jag redan uträknad. Jag sökte jobb dag och natt men jag stöp på åldern. 
Kunskaperna hade jag men jag var inte tillräckligt ung för att platsa i gemenskapen, fick jag höra många gånger. Det var verkligen diskriminerande att höra. 

Det blev åtgärd på åtgärd sedan kom värken smygande i axlar och nacke och det blev förtidspension efter ett tag och sedan blev jag pensionär. 

Alla åldersgrupper behövs på ett företag, vi har alla något att lära av varandra. Precis som vi gör idag med våra egna barn, vi lär oss av varandra. 

När ska kunskap gå före ålder?